Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 12: Uhrzeit – Thời gian

Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Bây giờ là mấy giờ? – Die Uhrzeit
7 Tháng Hai, 2019
Xem Ep0: Học tiếng Đức với người bản địa: Willkommen!
8 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 12: Uhrzeit – Thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *