Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 19: Khi nào dùng Dativ?

Video Lektion 6: Modalverben – Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức | Tự Học tiếng Đức cùng LIA
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức: Bài thi nói B1
27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 19: Khi nào dùng Dativ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *