Xem Tự Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu | Bài 26 – 30
3 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu | Bài 6 -10
4 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng DfZ: Động từ “haben và sein”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *