Xem Học tiếng Đức- Học tiếng Việt . Những cặp tính từ trái nghĩa

Xem Vlog 2 – Làm thế nào để học tiếng Đức hiệu quả? – Wie kann man Deutsch effektiv lernen?
26 Tháng Một, 2019
Xem Tiếng Đức cơ bản
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức- Học tiếng Việt . Những cặp tính từ trái nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *