Xem Học tiếng Đức qua bài hát Das Spiel của Annett Louisian
2 Tháng Hai, 2019
Xem Tự Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu | Bài 41- 45
2 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng Đức: Ngữ pháp chủ đề: Cách 3 (Dativ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *