Video Học tiếng Đức giao tiếp
3 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức qua bài hát Auf Uns của Andreas Bourani
3 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng đức nhanh chóng – Thema 4: thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *