Video Tự học tiếng Đức 03 Chào hỏi và tạm biệt
27 Tháng Một, 2019
Xem Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức
27 Tháng Một, 2019

Xem [Học Tiếng Đức Qua Bài Hát] Das beste – Silbermond

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *