Video Học Tiếng Đức cùng Cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Cách đặt câu Tiếng Đức đúng Ngữ pháp
27 Tháng Một, 2019
Xem 🌟DEUTSCHLERNEN🌟Học tiếng Đức 🔺Tên đất nước và ngôn ngữ
27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức theo chủ đề: khám bệnh ở chỗ bác sỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *