Video Alltagsdeutsch 💎 #7 – Im Restaurant I Giao tiếp trong nhà hàng (A1 – A2)
26 Tháng Một, 2019
Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Giới Thiệu Bản Thân
26 Tháng Một, 2019

Xem Luyện nghe A1. Học tiếng đức online [Deutschtnt.com]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *