Video Học tiếng Đức – Động từ “haben” – Das Verb “haben”
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức online Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 1
27 Tháng Một, 2019

Xem Luyện nghe B1 – Luyện nghe tiếng Đức Deutschtnt.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *