Xem Học tiếng Đức qua phim phóng sự: Thức ăn – Essen
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức qua bài hát: Jetzt steigt Hampelmann
27 Tháng Một, 2019

Xem Luyện nghe Tiếng Đức Lektion 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *