Xem Niveau A2-Bài 1/Adjektivdeklination (đuôi tính từ) – Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương

Xem Học tiếng Đức- Học tiếng Việt . Những cặp tính từ trái nghĩa
26 Tháng Một, 2019
Xem Story Time: Mình Học Tiếng Đức Như Thế Nào? – How Do I Learn German? |linh.linh|
26 Tháng Một, 2019

Xem Niveau A2-Bài 1/Adjektivdeklination (đuôi tính từ) – Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *