Xem [ Tiếng Đức Online ] – Những giới từ chỉ thời gian quan trọng

Video Khám phá nhà ở của du học sinh tại Đức
14 Tháng Bảy, 2019
Xem Học tiếng Đức – Thì hiện tại và cách chia động từ
14 Tháng Bảy, 2019

Xem [ Tiếng Đức Online ] – Những giới từ chỉ thời gian quan trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *