Xem Học tiếng Đức bằng mẹo nhỏ (Phần 1/?)
22 Tháng Hai, 2019
Video DU HỌC ĐỨC 🇩🇪: ĐI LÀM THÊM CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG (pay taxes at germany)
23 Tháng Hai, 2019

Xem [Tiếng Đức online ] – Từ loại trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *