#Artikel

28 Tháng Hai, 2019

Xem HỌC TIẾNG ĐỨC – Bài 1 – Quán từ trong tiếng Đức – Artikel im Deutschen

Quán từ trong tiếng Đức có khó không? Khó mỗi học thuộc lòng thôi. Còn cách sử dụng có Deutschflex lo.. hehhe. Trong Video nè,chúng mình cũng học cách phân biệt khi nào dùng quán từ xác đinh *bestimmter Artikel der/die/das, quán từ không/ chưa xác định ein-, và khi nào không cần dùng quán…
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 9: Mạo từ ở Nominativ

+ Trong bài 9, mình nói rõ hơn khi nào các bạn sử dụng mạo từ xác định, mạo từ không xác định và mạo từ phủ định (ở Nominativ), với các ví dụ trực quan để các bạn hiểu rõ cách dùng các mạo từ này. + Link bài tập online để các bạn…
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

+ Bài 10: Phân biệt Mạo từ ở Nominativ và Akkusativ qua ví dụ cụ thể, khi nào cần dùng Nominativ và khi nào cần dùng Akkusativ. + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để hỗ trợ cộng đồng học tiếng Đức. Việc sao chép, cắt ghép…