#hocngoaingu

27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 9: Mạo từ ở Nominativ

+ Trong bài 9, mình nói rõ hơn khi nào các bạn sử dụng mạo từ xác định, mạo từ không xác định và mạo từ phủ định (ở Nominativ), với các ví dụ trực quan để các bạn hiểu rõ cách dùng các mạo từ này. + Link bài tập online để các bạn…