những câu giao tiếp cơ bản về chào hỏi trong tiếng Đức

14 Tháng Bảy, 2019

Video Học tiếng Đức- Chào hỏi và giới thiệu bản thân

Những câu chào hỏi cơ bản và giới thiệu bản thân trong tiếng Đức-học tiếng Đức tại tiếng Đức Olympic