#thoigianranh

28 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh – Freizeit

+ Bài 11: Thời gian rảnh - Freizeit, từ vựng và cách đặt câu nói về hoạt động của bạn trong thời gian rảnh. + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để hỗ trợ cộng đồng học tiếng Đức. Việc sao chép, cắt ghép các video này…