Trình chỉnh sửa YouTube

26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 56-61.

Bài 56: Cảm giác (Gefühle) Bài 57: Ở phòng khám bệnh (Beim Arzt) Bài 58: Các bộ phận thân thể (Körperteile) Bài 59: Ở bưu điện (Im Postamt) Bài 60: Trong ngân hàng (In der Bank) Bài 61: Số thứ tự (Ordinalzahlen)
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 62-63-64-65.

Bài 62: Đặt câu hỏi 1 - Fragen stellen 1 Bài 63: Đặt câu hỏi 2 - Fragen stellen 2 Bài 64: Phủ định 1 - Verneinung 1 Bài 65: Phủ định 2 - Verneinung 2
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức- Học tiếng Việt . Những cặp tính từ trái nghĩa

Tôi đã tạo video này cho những người thân, bạn bè học tiếng Đức