Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh – Freizeit
28 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 23 (Teil 7) – Bài tập tổng hợp ôn tập Akkusativ
28 Tháng Một, 2019

Video 1000 danh từ tiếng Đức: Từ tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *