Video 50 German Verbs to remember level A1 – 50 Động từ tiếng Đức hữu dụng Level A1

Video Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit
6 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 12: Uhrzeit – Thời gian
7 Tháng Hai, 2019

Video 50 German Verbs to remember level A1 – 50 Động từ tiếng Đức hữu dụng Level A1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *