Video Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen

Video Làm quen với tiếng Đức: Chủ đề: Số thứ tự – Die Ordinalzahlen
12 Tháng Hai, 2019
Video DU HỌC ĐỨC | Yêu trai Đức: Khác biệt văn hoá!!!
12 Tháng Hai, 2019

Video Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *