Video Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit

Xem Học tiếng Đức qua Video: Conni lernt die Uhrzeit
6 Tháng Hai, 2019
Video 50 German Verbs to remember level A1 – 50 Động từ tiếng Đức hữu dụng Level A1
7 Tháng Hai, 2019

Video Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *