Video Tự học tiếng Đức – 02. Giới thiệu về gia đình trong tiếng đức
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức – Động từ “haben” – Das Verb “haben”
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức: Bài thi nói A2 tai Goethe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *