Video Học tiếng Đức cơ bản cho người mới bắt đầu | Tiếng Đức A1 bài 4: Die Familie – Chủ đề gia đình

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 9: Cách thành lập câu trong tiếng Đức
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 bài 3: Cách hỏi giờ trong tiếng Đức | Tổ chức giáo dục LIA
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cơ bản cho người mới bắt đầu | Tiếng Đức A1 bài 4: Die Familie – Chủ đề gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *