Video Học tiếng Đức qua video – Chủ đề Số thứ tự – Die Ordinalzahlen

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Văn Phòng Mới
26 Tháng Một, 2019
Video Trung tâm tiếng Đức Henry Vu- Luyện nghe B1 – Teil 1- Uebung 1
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức qua video – Chủ đề Số thứ tự – Die Ordinalzahlen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *