Video Làm quen với tiếng Đức – 3. Chia động từ “sein” và cách sử dụng đại từ nhân xưng

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 3: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 3 )
4 Tháng Hai, 2019
Xem 🌟DEUTSCH LERNEN 🌟Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm 7 ⚡️Phát âm “r” trong tiếng Đức🗣
5 Tháng Hai, 2019

Video Làm quen với tiếng Đức – 3. Chia động từ “sein” và cách sử dụng đại từ nhân xưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *