Video Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Gia đinh – Die Familie

Video Học tiếng Đức qua video – Chủ đề Số thứ tự – Die Ordinalzahlen
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Đức 03 Chào hỏi và tạm biệt
26 Tháng Một, 2019

Video Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Gia đinh – Die Familie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *