Video Học tiếng Đức: Bài thi nói A1 tại viện Goethe
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức
26 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức bài 1: bảng chữ cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *