Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 15 (Teil 4 ): Cách chia đuôi tính từ trong Nominativ

Xem Học tiếng Đức online Grundstufe Deutsch Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 3
2 Tháng Ba, 2019
Xem Học tiếng Đức online Grundstufe Deutsch Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 4
3 Tháng Ba, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 15 (Teil 4 ): Cách chia đuôi tính từ trong Nominativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *