Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 22 (Teil 6) – Cách chia đuôi tính từ trong Akkusativ

Xem Học tiếng Đức qua Video: Der Supermarkt der Zukunft
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 19 (Teil 3) – Der Akkusativ – Các từ để hỏi trong Akkusativ
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 22 (Teil 6) – Cách chia đuôi tính từ trong Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *