Xem Bài thi nói tiếng Đức B2 ( speaking test B2 German)
27 Tháng Một, 2019
Xem [Học Tiếng Đức Qua Bài Hát] Das beste – Silbermond
27 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức 03 Chào hỏi và tạm biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *