Video TỰ Học Tiếng Đức – Sửa lỗi Ngữ pháp và lỗi chính tả trong Word/Grammatik/-Rechtschreibprüng in Word

Xem Học tiếng Đức qua video – Chủ đề – Das Obst – Hoa quả
29 Tháng Một, 2019
Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề:Từ vựng 12 tháng, 4 mùa và các ngày trong tuần
29 Tháng Một, 2019

Video TỰ Học Tiếng Đức – Sửa lỗi Ngữ pháp và lỗi chính tả trong Word/Grammatik/-Rechtschreibprüng in Word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *