Xem Học tiếng Đức Đi khám bệnh 1
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức qua Video: Sprechen Teil 1
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài thi nói B1 tiếng Đức ( speaking test B1 German)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *