Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 6: Persönliche Angaben – Thông tin cá nhân
26 Tháng Một, 2019
Xem Bài thi nói B1 tiếng Đức ( speaking test B1 German)
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức Đi khám bệnh 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *