Xem Học tiếng Đức online Grundstufe Deutsch Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 4

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 15 (Teil 4 ): Cách chia đuôi tính từ trong Nominativ
3 Tháng Ba, 2019
Xem Học tiếng Đức online Grundstufe Deutsch Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 1
3 Tháng Ba, 2019

Xem Học tiếng Đức online Grundstufe Deutsch Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *