Xem Học tiếng Đức online Lernziel Deutsch Reihe 3 (2) cùng Trung tâm DSHi TPHCM

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 6: Cách chia động từ BÂT QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 2 )
30 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức online Lernziel Deutsch Reihe 3 (1) cùng Trung tâm DSHi TPHCM
31 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức online Lernziel Deutsch Reihe 3 (2) cùng Trung tâm DSHi TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *