Xem Luyện nghe nói tiếng Đức A1-A2-B1-B2
26 Tháng Một, 2019
Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Một Ngày Của Jana
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức qua bài hát Das Glaube Ich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *