Video Tự học tiếng Đức – Giống trong tiếng đức – der Genus
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức – Chủ đề: Màu sắc – Die Farben
27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức qua phim ngắn: Jojo sucht das Glück

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *