Xem Học tiếng Đức cùng DfZ: Wo ist der Bahnhof?
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 22 (Teil 6) – Cách chia đuôi tính từ trong Akkusativ
27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức qua Video: Der Supermarkt der Zukunft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *