Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 20 (Teil 4) – CÁC GIỚI TỪ CÁCH 4 – Präpositionen mit Akkusativ
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức – Chủ đề: Nghề nghiệp – Der Beruf
27 Tháng Một, 2019

Xem Nhạc tiếng Đức hay – Was Du Liebe nennst – Bausa cover

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *