Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 1: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 1 )

Xem Bài thi nói B1 tiếng Đức ( speaking test B1 German)
26 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức: Luyện phát âm chuẩn- Nguyên Âm.P1
26 Tháng Một, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 1: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 1 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *