Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 7: Cách nhận biết giống Der, Die, Das dựa vào HẬU TỐ

Xem Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức (b-p vs d-t)
27 Tháng Một, 2019
Xem 🇩🇪Học tiếng Đức 🇩🇪 Số đếm từ 0 -100 trong tiếng Đức – – Zahlen 0 – 100
27 Tháng Một, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 7: Cách nhận biết giống Der, Die, Das dựa vào HẬU TỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *