Video Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian (Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)

Xem Học tiếng Đức online Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 2
10 Tháng Hai, 2019
Video Học tiếng đức theo chủ đề: Kỳ nghỉ
11 Tháng Hai, 2019

Video Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian (Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *