Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – A1 Hören DeuschTnT .Deutsch.A1

Xem Bài 5: Học tiếng Đức với người bản địa: Der-Die-Das: Giống và mạo từ trong tiếng Đức
26 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức qua Video: Perfekt mit haben oder sein
27 Tháng Hai, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – A1 Hören DeuschTnT .Deutsch.A1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *