Xem Học tiếng Đức qua phim phóng sự: Giới thiệu bản thân
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Văn Phòng Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *