Xem học tiếng Đức🇩🇪 | tập một | Das Alphabet | Tiere | Der Die Das

Xem Lektion 1💎 Làm quen với tiếng Đức l Tam Nguyen
26 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức – Tự học tiếng Đức tại nhà cho người mới bắt đầu/ How to learn German by yourself❤️
26 Tháng Một, 2019

Xem học tiếng Đức🇩🇪 | tập một | Das Alphabet | Tiere | Der Die Das

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *