Xem Học tiếng Đức qua video Số đếm trong tiếng đức Die Zahlen

Xem Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức (b-p vs d-t)
27 Tháng Một, 2019
Xem 🇩🇪Học tiếng Đức 🇩🇪 Số đếm từ 0 -100 trong tiếng Đức – – Zahlen 0 – 100
27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức qua video Số đếm trong tiếng đức Die Zahlen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *