Video Làm quen với tiếng Đức – Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet

Video Học tiếng đức cơ bản cho người mới bắt đầu | học tiếng Đức A1 bài 1| Tổ chức giáo dục LIA
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng đức nhanh chóng – Thema 7: Das restaurant – Nhà hàng
26 Tháng Một, 2019

Video Làm quen với tiếng Đức – Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *