Video Lektion 6: Modalverben – Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức | Tự Học tiếng Đức cùng LIA

Video Lektion 1: Luyện phát âm các chữ cái trong tiếng Đức – Tự học tiếng Đức cùng Lia
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 19: Khi nào dùng Dativ?
27 Tháng Một, 2019

Video Lektion 6: Modalverben – Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức | Tự Học tiếng Đức cùng LIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *